Care1

Priser og tjenester

Velg ditt merke

Garantien din bevares og alle reparasjoner foretas kun med originale reservedeler av utdannede, profesjonelle teknikere. Produktet ditt er i gode hender hos oss.

Vi løser alle dine utfordringer

Har du et defekt produkt som ikke lenger er dekket av garanti eller reklamasjon, er du fortsatt velkommen til å kontakte oss. Vi kan foreta en undersøkelse av produktet og tilby en pris på reparasjon.

Dersom en reparasjon ikke er dekket av garanti eller reklamasjon, vil vi gi et skriftlig tilbud på reparasjon. Hvis du godkjenner, blir reparasjonen påbegynt.

Garantien dinmed din
bevares.

Garantien din bevares og alle reparasjoner foretas kun med originale reservedeler av utdannede, profesjonelle teknikere. Produktet ditt er i gode hender hos oss.

Loading...